Doppler onderzoek

Voordat er met een doppler onderzoek begonnen kan worden gaat de podotherapeut eerst kijken of hij de slagaders in uw voet kan voelen (palperen). Daarna wordt ook de huidtemperatuur gemeten. Vervolgens kan er gestart worden met het vaatonderzoek. Een doppler onderzoek wordt vaak gedaan bij mensen met diabetes.

Tijdens het Doppler onderzoek luisteren we naar uw bloedvaten

Hoe werkt de doppler methode?

Bij het doppler onderzoek wordt er met behulp van geluidsgolven geluisterd naar de bloedstroom in de slagaders van uw voeten om te onderzoeken of er een vernauwing aanwezig is. Dit onderzoek wordt toegepast tijdens een diabetische screening. Dit is onmisbaar, want diabetici hebben een grotere kans op een verminderde doorbloeding van en naar de benen. Hierdoor ontstaat er een verminderde toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels in de voet. Dit heeft als gevolg dat de huid sneller kapot kan gaan en wondjes langzaam of zelfs niet genezen. We noemen ook wel perifeer arterieel vaatlijden. Verder is er ook een groter risico op vaatlijden bij roken, te weinig lichaamsbeweging of overgewicht en een te hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte. Het onderzoek kan ook worden gebruikt bij mensen die tijdens het lopen pijn in hun benen krijgen zoals bijvoorbeeld bij de zogenaamde “etalagebenen” (claudicatio intermittens).

Doppler onderzoek

doppler onderzoek
Door vernauwingen in de bloedvaten gaat er minder zuurstof en voedingsstoffen naar de weefsels in de voet.

Hoe verloopt een doppler onderzoek?

Tijdens het onderzoek

Bij de start van het onderzoek vragen wij u uw schoenen en sokken uit te trekken en wordt er een gel aangebracht op bepaalde plekken van uw voet (binnenzijde enkel en de bovenkant van de voet). Daarna wordt het doppler apparaat op de gel gezet en kan er geluisterd worden naar de doorbloeding in de slagaders van de voet.

Het luisteren naar de bloedvaten is niet pijnlijk. De geluidsgolven die het apparaatje uitzendt worden door het bloed in de slagaders teruggekaatst. Het apparaatje vangt deze geluidsgolven weer op en dit wordt hoorbaar gemaakt. Op deze manier kan de podotherapeut bepalen hoe het is gesteld met de vaten.

Na het onderzoek

Als het onderzoek is afgelopen wordt de gel van de huid verwijderd en kunnen de sokken en schoenen weer aan.

Heeft u nog vragen? Vul vrijblijvend het contactformulier in, of neem telefonisch contact op: