Doppler onderzoek

Tijdens het Doppler onderzoek luisteren we naar uw bloedvaten

Een Doppler onderzoek wordt uitgevoerd bij mensen met diabetes. Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van geluidsgolven geluisterd naar de bloedstroom. Door middel van het apparaat worden geluidsgolven uitgezonden, die worden teruggekaatst door het bloed dat in de slagaders stroomt. De geluidsgolven worden versterkt, waardoor hoorbaar wordt of er een vernauwing in de slagaderen is.

doppler1

Een typisch gevolg van vaatvernauwingen in de benen is het hebben van pijn in de kuiten tijdens het lopen, de zogenaamde etalagebenen.

Doppler onderzoek

Reactiemogelijkheid is gesloten