Podotherapeutisch onderzoek

Een podotherapeuten behandelt mensen met klachten aan het bewegingsapparaat (voeten, benen, knieën, heupen en onderrug) die veroorzaakt worden door het niet goed functioneren van de voeten. Aan de hand van een podotherapeutisch onderzoek wordt achterhaald waar de klachten vandaan komen en hoe deze kunnen worden aangepakt. Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd hoe we hierbij te werk gaan.

Persoonlijke gegevens

Allereerst zijn we wettelijk verplicht om uw NAW gegevens toe te voegen in een zogenaamd patiëntendossier. In de meeste gevallen is dit al telefonisch gedaan, bij het maken van uw eerste afspraak. Bovendien worden de klachten besproken die u momenteel ervaart, de zogenaamde anamnese. Daarnaast kunnen klachten uit het verleden worden besproken. Dit wordt gedaan omdat bijvoorbeeld een ongeluk in het verleden, op een later moment een uitwerking kan hebben en klachten veroorzaakt.

Inspectie en podotherapeutisch onderzoek

Podotherapeutisch onderzoek

Ganganalyse – onderdeel van het Podotherapeutisch onderzoek

Het podotherapeutisch onderzoek wordt vervolgd met een inspectie. Hierbij wordt gelet op standsafwijkingen van voeten en eventueel van uw benen en rug. Ook wordt gelet op eventuele afwijkingen aan uw huid en nagels. Uw voeten en enkels worden gecontroleerd op stabiliteit en beweeglijkheid van de gewrichten. De podotherapeut zal testen welke bewegingen voor u gemakkelijk zijn uit te voeren en waar u mogelijk moeite mee heeft. Om de oorzaak van pijnklachten te achterhalen, kan het onderzoek nog worden toegespitst op specifieke bewegingen die de pijnklachten veroorzaken. Als u klachten heeft aan knieën, heupen of rug, dan wordt het onderzoek hierop uitgebreid. Vervolgens wordt een ganganalyse uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar het totaalbeeld van het lopen, zoals de afwikkeling van de voet en de bewegingen van de knie, heup en romp.

Diagnose en behandelplan

De podotherapeut stelt een diagnose op. Dit wordt gedaan aan de hand van de anamnese, inspectie en het onderzoek. Hierbij worden de bevindingen toegelicht en wordt uitleg gegeven over de herkomst van uw klachten. Hierna wordt het behandelplan, de verwachte duur van de behandelingen en het beoogde resultaat met u besproken. Hierna kan het behandelplan uitgevoerd worden, natuurlijk in onderling overleg en met toestemming.

Er zijn verschillende behandelplannen die kunnen zorgen voor een doeltreffend resultaat. De meest gebruikte behandelplannen zijn;

Video podotherapeutisch onderzoek

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over het podotherapeutisch onderzoek.

Reactiemogelijkheid is gesloten