Feedback en klachten

Heeft u een opmerking of klacht over de behandeling van uw podotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw podotherapeut met u omgaat? Dan is het goed om dit bij ons kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de podotherapie binnen Podotherapie Hermanns.

Eerst in gesprek met uw podotherapeut

Om te beginnen is het belangrijk om in eerste instantie in gesprek te gaan met uw podotherapeut. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt.

Altijd schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, dient dit door de ouders te gebeuren. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld in ieder geval ook uw eigen naam, adres en geboortedatum evenals de behandeld podotherapeut.

Klachtenloket

Levert een gesprek met uw podotherapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris bij het Klachtenloket Paramedici. Indien de klachtenfunctionaris u ook niet naar tevredenheid kan helpen dan kunt u besluiten uw klacht te deponeren bij de geschillencommissie van de het Kwaliteitsregister. Vanzelfsprekend gaan alle partijen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.