Wat doet een podoloog en wat is het verschil met de podotherapeut?2019-02-09T08:57:09+00:00
wat is podologie

Wat is het verschil tussen podologie en podotherapie?

In de voetengezondheidszorg zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam. Enkele voorbeelden zijn de pedicure, podoloog, podoposturaal therapeut en een podotherapeut. Waar het verschil met de pedicure voor veel mensen wel duidelijk is, is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog vaak minder bekend. Hierdoor ontstaat tussen deze twee beroepsgroepen regelmatig verwarring.

Podotherapie, een wettelijk beschermd beroep.

Podotherapie is in Nederland een wettelijk erkend paramedisch beroep. Iemand mag zich pas podotherapeut noemen als deze de 4-jarige HBO-opleiding podotherapie heeft afgerond. Een podotherapeut is een door het ministerie van VWS wettelijk erkende en beschermde titel, genoteerd in de Wet BIG, artikel 34. In deze wetgeving staat vastgelegd welke zorgverleners welke zorg mogen verlenen. Op die manier bewaakt de overheid de kwaliteit van de zorg. Podotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn ze lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten of klachten die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten. De klachten worden behandeld door middel van verschillende therapieën. De behandeling van een podotherapeut kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanmeten van podotherapeutische steunzolen of een orthesen. Bovendien passen ze de volgende behandelingen toe: maken en plaatsen van nagelbeugels, uitvoeren van voetbehandelingen, uitvoeren van wondbehandelingen en het screenen van de diabetische voet. Daarnaast geeft de podotherapeut ook schoen en belastingadvies.

Podologie

Het beroep podoloog heeft, anders dan podotherapie, geen beschermde titel. In principe zou iedereen zich podoloog mogen noemen. Het opleidingsniveau is lager dan dat van een podotherapeut (HBO). Wel zijn er registerpodologen die particuliere opleidingen/cursussen hebben gevolgd op HBO niveau. Echter betreft dit geen volledige 4-jarige HBO opleiding.
Tegenwoordig is er ook voor podologen een landelijke organisatie opgericht (Stichting Loop) waarbij ze zich kunnen inschrijven als ze aan bepaalde eisen voldoen. Wanneer ze ingeschreven staan wordt een podoloog ook wel een registerpodoloog genoemd.

De belangrijkste therapieën die de podoloog gebruikt zijn corrigerende en beschermende technieken zoals ortheses, steunzolen en het geven van schoenadvies. Een podoloog voert geen instrumentele behandelingen uit. Binnen de podologie wordt onderscheid gemaakt tussen toepassingen binnen het algemeen dagelijks leven en het sportsegment.

Het verschil tussen een podoloog en een podotherapeut

Zoals hierboven al beschreven stond is een van de grootste verschillen het genoten opleidingsniveau. Daar waar een podotherapeut een 4-jarige opleiding heeft afgerond, mag in principe iedereen zich een podoloog noemen. Verder is een groot verschil dat een podotherapeut instrumentele behandelingen uitvoert. Hieronder vallen voetbehandelingen en wondbehandelingen. Een podoloog mag dit niet.
Als laatste zijn de vergoedingen voor de voetzorg vaak verschillend. Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste gedeelte van podotherapie vergoed, wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hierbij vallen de vergoedingen voor podotherapie niet onder het eigen risico. Steunzolen van een podoloog worden niet door elke verzekeraar vergoed.

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust:

Maak een afspraak