//Wat is nagelchirurgie?

 

Wat is nagelchirurgie?nagelchirurgie

Onder nagelchirurgie vallen alle ingrepen aan de nagel, waarbij er een lokale verdoving wordt toegepast. Het wordt vaak toegepast wanneer andere behandelingen geen effect hebben. Denk hierbij aan: ingegroeide nagels, nagelafwijkingen en afwijkingen in en rondom het nagelapparaat.

Behandeling

Over het algemeen mogen podotherapeuten geen nagelchirurgie toepassen (staat in de wet BIG), mits deze zorgprofessional een interne opleiding heeft gevolgd en onder verlengde arm van de huisarts werkt. Hierdoor is er altijd toezicht van de desbetreffende geneesheer. Dit is sinds het jaar 2000 mogelijk en wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid. Er zijn in Nederland enkele podotherapeuten gespecialiseerd in nagelchirurgie bij de behandeling van ingegroeide teennagels. Deze podotherapeuten moeten voldoen aan strenge eisen, waardoor de kwaliteit van de zorg wordt gewaarborgd.

Onder lokale verdoving kan de behandeling plaatsvinden. Aan weerszijden van de teen wordt een verdovingsprik geplaatst. Daarna wordt het aangedane gebied gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Vervolgens kan er gestart worden met de ingreep. Na de ingreep vindt de nabehandeling plaats, waarbij de teen met verband wordt verbonden en er informatie aan de patiënt wordt meegegeven omtrent de wondverzorging. Tenslotte wordt er een controle afspraak ingepland om te kijken hoe het is gegaan. Bij de huisarts kunt u terecht voor een recept voor pijnstillers en/of antibiotica.

Nagelchirurgie gebeurt meestal in een huisartsenpraktijk of een ziekenhuis. Met name voor het verwijderen van nageltumoren is gespecialiseerde zorg nodig van bijvoorbeeld een dermatoloog.

Interessante sites

Om meer kennis te vergaren omtrent de anatomie van de nagel (hoe de nagel is opgebouwd) kunt u eens een kijkje nemen op de website van Roosevelt kliniek.