Wat is podotherapie en wat doet een podotherapeut?

Wat is podotherapie?
Podotherapie betekent letterlijk ‘voettherapie’.
Wat is podotherapie?

Podotherapie is afgeleid van het Griekse woord “podos”, wat voeten betekent. Men kan dus zeggen dat podotherapie vrij vertaald “voettherapie” betekent.

Wat is het verschil tussen podologie en podotherapie?

In de voetengezondheidszorg zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam. Enkele voorbeelden zijn de pedicure, podoloog, podoposturaal therapeut en een podotherapeut. Waar het verschil met de pedicure voor veel mensen wel duidelijk is, is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog vaak minder bekend. Hierdoor ontstaat tussen deze twee beroepsgroepen regelmatig verwarring.

In Nederland is podotherapie sinds 1982 erkend als paramedisch beroep. “Podotherapeut” is een wettelijk beschermde titel, die alleen mag worden gevoerd door iemand die een HBO-bacheloropleiding Podotherapie heeft afgerond. Hiernaast kan een podotherapeut zich verder specialiseren in diverse vakgebieden zoals sportpodotherapie of diabetespodotherapie. Podotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn daarnaast ook lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Verder kan een praktijk worden getoetst en voorzien van een praktijkkeurmerk wanneer deze voldoet aan de hoogste eisen van de beroepsvereniging.

Het beroep podoloog heeft, anders dan podotherapie, geen beschermde titel. Voor podologen is er een landelijke organisatie opgericht (Stichting Loop) waarbij ze zich kunnen inschrijven als ze aan bepaalde eisen voldoen. Wanneer ze ingeschreven staan wordt een podoloog ook wel een registerpodoloog genoemd. De belangrijkste therapieën die de podoloog gebruikt zijn corrigerende en beschermende technieken zoals ortheses, steunzolen en het geven van schoenadvies. Een podoloog voert geen instrumentele behandelingen uit. Binnen de podologie wordt onderscheid gemaakt tussen toepassingen binnen het algemeen dagelijks leven en het sportsegment.

Als laatste zijn de vergoedingen voor de voetzorg vaak verschillend. Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste gedeelte van podotherapie vergoed, wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hierbij vallen de vergoedingen voor podotherapie niet onder het eigen risico. Steunzolen van een podoloog worden niet door elke verzekeraar vergoed.

Wat doet een podotherapeut allemaal?

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten die ontstaan door een afwijkende voetstand en/of een afwijkend looppatroon. Meestal gaat het dan om pijn aan de voeten, enkels, knieën, heupen of de rug. Ook geeft een podotherapeut preventieve adviezen en behandelt hij afwijkende teenstanden en (ernstige) huid- en nagelaandoeningen. Veelvoorkomende werkzaamheden van de podotherapeut zijn;

wat is podotherapie
Een podotherapeut behandelt pijn- en bewegingsklachten die veroorzaakt worden door niet goed functionerende voeten.

Wat doet een podotherapeut?
Met behulp van podotherapeutische hulpmiddelen zoals steunzolen wordt de voetstand gecorrigeerd.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken bij de podotherapeut, dan kunt u telefonisch of per email contact met ons opnemen. De telefoniste maakt voor u een afspraak bij een podotherapeut in uw buurt. Zij zet verder de nodige persoonlijke gegevens zoals de geboortedatum en het telefoonnummer in de computer.

Bij ons heeft u géén verwijzing van de huisarts nodig. U kunt dus geheel vrijblijvend contact opnemen voor een afspraak.

Intake

De dag dat u de afspraak heeft komt u naar een van de locaties van Podotherapie Hermanns. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer onder het genot van een kop koffie. Daarna komt de podotherapeut u in de wachtkamer ophalen. In de behandelkamer kan er gestart worden met de intake. Dit is een kort vraaggesprek, waarbij de klacht verder wordt uitgediept. We zijn wettelijk verplicht om uw NAW gegevens toe te voegen in een zogenaamd patiëntendossier. In de meeste gevallen wordt dit telefonisch gedaan bij het maken van uw eerste afspraak. Bovendien worden de pijnklachten besproken die u momenteel ervaart; de zogenaamde anamnese. Daarnaast kunnen pijnklachten uit het verleden worden besproken, deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw spoedige herstel.

Onderzoek

Na de intake kan de rest van het podotherapeutisch onderzoek van start gaan. Dit onderzoek bestaat uit een aantal stappen:

Inspectie

De podotherapeut gaat de gehele onderste extremiteit (benen en voeten) analyseren op eventuele standsafwijkingen. Daarbij werkt hij van onder naar boven: voet – enkel – onderbeen – knie – bovenbeen – heup – bekken en onderrug. Dit wordt gedaan vanuit de achterzijde, de zijkant en de voorzijde. Verder wordt er ook gelet op de huid en de teennagels.

Drukmeting (statisch)

Daarna volgt een statische drukmeting, waarbij u op een drukmeetplaat komt staan. Hierin zitten sensoren die de drukken onder de voet meten. Dit wordt gedaan in stand. Op deze manier heeft de podotherapeut een goed beeld van de drukverdeling onder uw voeten.

Functieonderzoek

Tijdens het functieonderzoek wordt er gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten in zowel de voet, de knie, de heup en de rug. Dit gebeurt zowel actief (u maakt de bewegingen) als passief (de podotherapeut maakt de bewegingen). Verder worden er eventuele aanvullende testen en weerstandstesten van spieren gedaan om bepaalde zaken aan te tonen of uit te sluiten.

Palpatie

Bij de palpatie gaat uw podotherapeut met de vingers na welke structuren zijn aangedaan. Hierbij kan er gedifferentieerd worden (onderscheid worden gemaakt) tussen de verschillende weefsels: botten, gewrichten, spieren en pezen, zenuwen en andere weke delen. Op deze manier kan de aangedane structuur worden bepaald.

Gang-analyse

Met behulp van een camera wordt gekeken naar uw lopen en/of rennen. Ook hierbij gaat de podotherapeut verschillende punten na als hij gaat kijken naar de afwikkeling van de voet, knie, heup en rug. Bij sporters kan er eventueel een high-speed camera worden gebruikt om het rennen verder te analyseren.

Drukmeting (dynamisch)

Direct na de loopanalyse volgt de dynamische drukmeting, waarbij u lopend of rennend over de drukmeetplaat beweegt. Hierdoor kan er een beeld worden geschetst hoe u de voeten neerzet tijdens het afwikkelen.

Schoeninspectie

Er wordt ook naar uw schoenen gekeken. Hierbij gaat de podotherapeut letten op enkele kernelementen van een goede schoen: hielkap, loopzool, vetersluiting, teensprong, teenbox, buigpunt van de schoen enz. Zie voor nadere uitleg onze pagina over schoenadvies.

Diagnose

Als de podotherapeut alle gegevens van het podotherapeutisch onderzoek bij elkaar heeft kan er een oorzaak-gevolg verband worden gelegd. De podotherapeut kan u vertellen wat de klacht inhoudt, wat de oorzaak en de gevolgen hiervan zijn en hoe de klacht het beste behandeld kan worden.

Behandelplan

Er worden behandeldoelen gemaakt en een behandelplan voor u opgesteld. Verder wordt de duur van de behandelingen en het beoogde resultaat met u besproken. In onderling overleg en met uw toestemming kan er gestart worden met de behandelplan. Enkele veel gebruikte behandelplannen zijn:

Nacontrole

Tenslotte kan uw podotherapeut samen met u afspraken gaan inplannen om op die manier goed te monitoren hoe het met de klacht gaat. Tijdens deze afspraken wordt samen besproken of de behandelmethode het gewenst resultaat biedt of dat het aangepast moet worden. Eventueel kan de podotherapeut u doorverwijzen naar een andere zorgprofessional wanneer blijkt dat u hier beter mee geholpen bent.

Heeft u nog vragen? Vul vrijblijvend het contactformulier in, of neem telefonisch contact op: