/Wat is podotherapie en wat doet een podotherapeut?
Wat is podotherapie en wat doet een podotherapeut?2019-03-04T16:12:45+01:00

Wat is podotherapie?

Podotherapie is afgeleid van het Griekse woord “podos”, wat voeten betekent. Men kan dus zeggen dat podotherapie vrij vertaald “voettherapie” betekent.

wat is podotherapie

Podotherapie Hermanns is een van de grootste podotherapiepraktijken van Nederland.

Wat is het verschil tussen podologie en podotherapie?

In de voetengezondheidszorg zijn verschillende beroepsgroepen werkzaam. Enkele voorbeelden zijn de pedicure, podoloog, podoposturaal therapeut en een podotherapeut. Waar het verschil met de pedicure voor veel mensen wel duidelijk is, is het verschil tussen een podotherapeut en een podoloog vaak minder bekend. Hierdoor ontstaat tussen deze twee beroepsgroepen regelmatig verwarring.

In Nederland is podotherapie sinds 1982 erkend als paramedisch beroep. “Podotherapeut” is een wettelijk beschermde titel, die alleen mag worden gevoerd door iemand die een HBO-bacheloropleiding Podotherapie heeft afgerond. Hiernaast kan een podotherapeut zich verder specialiseren in diverse vakgebieden zoals sportpodotherapie of diabetespodotherapie. Podotherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn daarnaast ook lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Verder kan een praktijk worden getoetst en voorzien van een praktijkkeurmerk wanneer deze voldoet aan de hoogste eisen van de beroepsvereniging.

Het beroep podoloog heeft, anders dan podotherapie, geen beschermde titel. In principe zou iedereen zich podoloog mogen noemen. Het opleidingsniveau is lager dan dat van een podotherapeut (HBO). Wel zijn er registerpodologen die particuliere opleidingen/cursussen hebben gevolgd op HBO niveau. Echter betreft dit geen volledige 4-jarige HBO opleiding.
Tegenwoordig is er ook voor podologen een landelijke organisatie opgericht (Stichting Loop) waarbij ze zich kunnen inschrijven als ze aan bepaalde eisen voldoen. Wanneer ze ingeschreven staan wordt een podoloog ook wel een registerpodoloog genoemd.

De belangrijkste therapieën die de podoloog gebruikt zijn corrigerende en beschermende technieken zoals ortheses, steunzolen en het geven van schoenadvies. Een podoloog voert geen instrumentele behandelingen uit. Binnen de podologie wordt onderscheid gemaakt tussen toepassingen binnen het algemeen dagelijks leven en het sportsegment.

Zoals hierboven al beschreven stond is een van de grootste verschillen het genoten opleidingsniveau. Daar waar een podotherapeut een 4-jarige opleiding heeft afgerond, mag in principe iedereen zich een podoloog noemen. Verder is een groot verschil dat een podotherapeut instrumentele behandelingen uitvoert. Hieronder vallen voetbehandelingen en wondbehandelingen. Een podoloog mag dit niet.
Als laatste zijn de vergoedingen voor de voetzorg vaak verschillend. Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste gedeelte van podotherapie vergoed, wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hierbij vallen de vergoedingen voor podotherapie niet onder het eigen risico. Steunzolen van een podoloog worden niet door elke verzekeraar vergoed.

Wat doet een podotherapeut allemaal?

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en klachten die ontstaan door een afwijkende voetstand en/of een afwijkend looppatroon. Meestal gaat het dan om pijn aan de voeten, enkels, knieën, heupen of de rug. Ook geeft een podotherapeut preventieve adviezen en behandelt hij afwijkende teenstanden en (ernstige) huid- en nagelaandoeningen. Veelvoorkomende werkzaamheden van de podotherapeut zijn;

podotherapie-onderzoek

Hoe verloopt een podotherapeutisch onderzoek?

Een bezoek bij de podotherapeut bestaat uit de volgende stappen:

  • Het maken van een afspraak.
  • Het bezoek aan de praktijk zodat er een diagnose gesteld kan worden.
  • De behandeling, in de vorm van een therapeutisch hulpmiddel als bijvoorbeeld steunzolen, of wellicht een verwijzing naar een andere zorgverlener. Ook kan het zijn dat u al geholpen bent met het (bewegings-)advies van de podotherapeut.
  • Nacontrole – hierin bekijken we of de aan u geboden oplossing het gewenste effect heeft.

Persoonlijke gegevens

We zijn wettelijk verplicht om uw NAW gegevens toe te voegen in een zogenaamd patiëntendossier. In de meeste gevallen wordt dit telefonisch gedaan bij het maken van uw eerste afspraak. Bovendien worden de pijnklachten besproken die u momenteel ervaart; de zogenaamde anamnese. Daarnaast kunnen pijnklachten uit het verleden worden besproken, deze kunnen namelijk van invloed zijn op uw spoedige herstel.

Bij ons heeft u géén verwijzing van de huisarts nodig. U kunt dus geheel vrijblijvend contact opnemen voor een afspraak.

Inspectie en podotherapeutisch onderzoek

Het podotherapeutisch onderzoek begint met een inspectie. Hierbij wordt gelet op standsafwijkingen van voeten en eventueel van uw benen, knieën en rug. Ook wordt gelet op eventuele afwijkingen aan uw huid en teennagels. Uw voeten en enkels worden gecontroleerd op stabiliteit en beweeglijkheid van de gewrichten. De podotherapeut zal daarna controleren welke bewegingen voor u gemakkelijk zijn uit te voeren en waar u mogelijk moeite mee heeft. Om de oorzaak van pijnklachten te achterhalen kan het onderzoek nog worden toegespitst op specifieke bewegingen die de pijnklachten veroorzaken.

Als u klachten heeft aan knieën, heupen of rug, dan wordt het onderzoek hierop uitgebreid. Zo kan er bijvoorbeeld een ganganalyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt met behulp van een high-speed videocamera gekeken naar het biomechanische totaalbeeld van bewegingen als het lopen, de afwikkeling van de voet en de bewegingen van de knie, heup en romp.

Diagnose en behandelplan

Vervolgens stelt de podotherapeut een diagnose op. Dit wordt gedaan aan de hand van de anamnese, inspectie en het onderzoek. Hierbij worden de bevindingen toegelicht en wordt uitleg gegeven over de herkomst van uw klachten. Hierna wordt het behandelplan, de verwachte duur van de behandelingen en het beoogde resultaat met u besproken. Vervolgens kan het behandelplan uitgevoerd worden, natuurlijk in onderling overleg en met toestemming. De meest gebruikte behandelplannen zijn:

Nacontrole

Wanneer u enige tijd met de behandeling bezig bent geweest zal de podotherapeut een afspraak met u maken voor het maken van een controle-afspraak. Hierin wordt samen besproken of de behandelmethode de gewenste effecten heeft, of dat het behandelplan wellicht aangepast dient te worden. Eventueel kan de podotherapeut een doorverwijzing naar een andere zorgverlener voorstellen, wanneer blijkt dat u hier beter mee bent geholpen. Uitgangspunt is hierbij dat u weer zo snel mogelijk zorgeloos kunt bewegen.

Een behandeling bij Podotherapie Hermanns

Sinds 2002 is Podotherapie Hermanns uitgegroeid tot dé specialist op het gebied van podotherapie. Heeft u ergens pijn – vanaf uw tenen tot aan de onderrug en wilt u graag hulp? Kijk dan snel waar onze dichtstbijzijnde vestiging is en maak een afspraak.

De vergoeding voor podotherapie wordt vaak (deels) gedekt door uw aanvullende zorgverzekering en bij ons heeft u bovendien géén verwijzing van een huisarts nodig!  Maak vandaag nog een afspraak.

Zorgeloos bewegen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust:

Maak een afspraak