Kennisactiviteiten

Podotherapie Hermanns organiseert met regelmaat kennisactiviteiten in de vorm van een lezingen of bijeenkomsten, waarbij verschillende facetten van de (voet)zorg aan bod komen. Op deze manier willen wij door het delen van kennis ervoor zorgen dat de totale zorg in Nederland naar een hoger niveau wordt getild.

Op dit moment staan de volgende lezingen gepland:

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) – Geaccrediteerde* training voor pedicures

Graag willen wij u mededelen dat wij een kosteloze informatieavond houden over Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Er is door ProCert binnen het Domein “Voetzorg” 3 accreditatiepunten toegekend. Deze informatie avond is speciaal voor pedicures geschreven om hun meer informatie te kunnen geven over PAV. Daarbij is het van belang dat in de praktijk snel de symptomen/klachten bij patiënten kunnen ontdekken waarop actie kan worden ondernemen.

Orthopedische schoenen – Geaccrediteerde* training voor pedicures

Meldt u aan voor de informatie bijeenkomst over “Orthopedische schoenen”. In deze lezing worden orthopedische en podotherapeutische hulpmiddelen besproken, zoals orthopedische schoenen (OSA, OSB, OVAC), maar ook wordt er gekeken naar het toepassen van steunzolen. Er zijn 3 accreditatiepunten toegekend door Procert – Domein Voetzorg. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

The most common foot disorders – Geaccrediteerde* training voor pedicures

Graag willen wij u uitnodigen voor een geaccrediteerde informatieavond over “The most common foot disorders”. Tijdens deze lezing behandelen we de nieuwste ontwikkelingen op gebied van voetonderzoek en de samenwerking hierin tussen pedicure en podotherapeut. Er zijn geen kosten aan de lezing verbonden, er zijn 3 accreditatiepunten toegekend door Procert (Domein voetzorg). Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Voeten en Vaten Symposium

Podotherapie Hermanns organiseert samen met Livit Orthopedie een training in totale voetzorg en compressietherapie.