Bedrijfspodotherapie

Bedrijfspodotherapie is het vakgebied dat gespecialiseerd is op het gebied van podotherapie en arbeid. Het richt zich op preventie, maar ook op de behandeling van voet- en/of voet gerelateerde klachten op de werkvloer. Denk hierbij aan voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten. Het hoofddoel van bedrijfspodotherapie is verzuim terugdringen door het aanpakken of voorkomen van voet- of voetgerelateerde klachten bij medewerkers. Daarnaast is het verhogen van werkplezier en tevredenheid essentieel.

bedrijfspodotherapie

Waarom bedrijfspodotherapie

Ongeveer vijftig procent van de mensen die veiligheidsschoenen hebben, draagt steunzolen. De regelgeving omtrent steunzolen in veiligheidsschoenen is flink aangescherpt. Iedere schoen heeft specifieke wettelijke eisen om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Indien steunzolen worden gedragen, moet zowel de veiligheidsschoen als de steunzool aan deze wettelijke eisen voldoen. Er kunnen zich ernstige ongelukken voordoen wanneer “normale” steunzolen (gemaakt voor confectieschoenen) in veiligheidsschoenen worden gedragen omdat deze niet voldoen aan de veiligheidseisen.

Normale steunzolen mogen niet in veiligheidsschoenen gedragen worden.

Veiligheidszolen – inlegzool voor werkschoenen

Zoals bovenstaand staat aangegeven, is de regelgeving omtrent veiligheidsschoenen recent flink aangescherpt. Elke veiligheidsschoen moet voldoen aan de nieuwe wettelijke normeringen om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Indien steunzolen worden gedragen in veiligheidsschoenen, moet niet alleen de schoen maar ook de steunzolen voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent dat gewone steunzolen niet in veiligheidsschoenen mogen worden gedragen. In de richtlijnen Persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) staat benoemd dat werkschoenen behoren tot categorie 2. Indien deze werkschoenen voldoen aan deze opgestelde norm, wordt hieraan een CE-keurmerk toegekend. Voor werkschoenen zijn voor de volgende normeringen opgesteld;

 • S-schoenen (Safety) – ISO-norm ISO-20345:2011
 • P-schoenen (Protective) – ISO-norm ISO-20346:2014
 • O-schoenen (Occupational) – ISO-norm ISO-20347:2012

Door gebruik te maken van ons type zolen in CE-gekeurde bedrijfsschoenen, voldoen de schoenen nog steeds aan alle normeringen. Dit geldt o.a. voor de meest voorkomende type schoenen zoals;

 • Schoenen met verharde neuzen. O.a. door te letten op de minimaal geëiste resthoogte bij de tenen.
 • ESD/ATEX werkschoenen. Door de materiaalkeuze van onze steunzolen toe te passen zodat de geleidbaarheid voldoet aan de eisen.

Particulieren – Werkschoenen met optimaal comfort

Bedrijfspodotherapie Hermanns is gespecialiseerd in het leveren van veiligheidsschoenen. Dit heeft de volgende voordelen;

 • We kijken naar de perfecte pasvorm. Niet alleen de lengte- maar ook de breedtemaat wordt opgemeten. Dit resulteert in een optimaal comfort.
 • We kunnen meer dan 200 soorten veiligheidsschoenen aanbieden.
 • Wij bieden comfortabele schoenen aan die aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoen.
 • Indien u steunzolen draagt, kunnen wij controleren of deze nog voldoende ondersteuning geven en nagaan of deze voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen.

Indien u informatie wenst over veiligheidsschoenen of veiligheidszolen, neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van aanvullende informatie.

Werkgevers – Verlaag verzuim en verhoog werkgenot

Uit onderzoek van het TNO en CBS (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012) blijkt dat circa zevenenveertig procent van alle werknemers jaarlijks verzuimd, met een gemiddelde van vier ziekteverzuim. Van alle verzuim is circa twaalf procent te wijten aan klachten aan de rug en het bewegingsapparaat. Dit betekent dat zes procent van alle Nederlandse werknemers zich het afgelopen jaar heeft ziekgemeld naar aanleiding van deze klachten. Door het aanmeten van de juiste steunzolen en veiligheidsschoenen kan in veel gevallen klachten verholpen of voorkomen worden. Hierbij kan men denken aan klachten aan voeten, enkels, knieën, heupen en rug. Dit betekent een directe vermindering in ziekteverzuim, welk dus als kostenbesparing gezien kan worden.

Bedrijfspodotherapie Hermanns biedt een arrangement aan voor totale voetzorg om verzuim, ontstaan door klachten aan de onderste extremiteit (voet, enkel, knie, heup en rug), bij uw werknemers te voorkomen. Bij dit arrangement gaat een van onze bedrijfspodotherapeuten naar het bedrijf om bij alle deelnemende bedrijfsmedewerkers een voetscreening uit te voeren. Het doel van deze screening is het signaleren en behandelen van (bestaande) voetklachten om zo het fysieke, en indirect het mentale, welzijn van de medewerkers te verbeteren of verhogen

Wij bieden de unieke mogelijkheid aan om op locatie te komen en te verifiëren of de veiligheidsschoenen van werknemers aan de wettelijke normeringen voldoen. Hierbij meten we de voeten van uw medewerkers zorgvuldig op en voorzien hen van een gedegen schoenadvies. Indien werknemers steunzolen dragen, zullen ook deze gecontroleerd worden en indien van toepassing ook worden vervangen. Doordat wij op locatie kunnen komen, blijven de kosten beperkt. Verdere voordelen zijn;

 • Werknemers hoeven geen schoenenspeciaalzaak te bezoeken
 • Ziekteverzuim wordt gereduceerd
 • Juridische consequenties worden voorkomen

H&H Bedrijfspodotherapie kan aan alle normeringen voor veiligheidsschoenen voldoen zodat de veiligheid voor werknemers en omgeving wordt gewaarborgd. Indien u meer informatie behoeft inzake veiligheidsschoenen of steunzolen, neem dan contact met ons op. Wij voorzien u graag van aanvullende informatie.

Veiligheidsschoenen

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van veiligheidsschoenen. Dit heeft de volgende voordelen;

 • We kijken naar de perfecte pasvorm. Niet alleen de lengtemaat, maar ook de breedtemaat wordt opgemeten wat resulteert in een optimaal comfort voor uw voeten.
 • Wij kunnen meer dan 200 soorten veiligheidsschoenen aanbieden.
 • Wij bieden comfortabele schoen aan die aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoen.
 • Indien u steunzolen draagt, kunnen wij controleren of deze nog voldoende ondersteuning geven en voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. Maak hiervoor een afspraak.

Bent u benieuwd of bedrijfspodotherapie voor uw onderneming voordeel kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op: