Vergoeding

De vergoeding van podotherapie is verdeeld in twee stromen; diabetesgerelateerde zorg (zie Vergoeding Podotherapie – Diabetes gerelateerd) en reguliere zorg (zie Vergoeding Podotherapie – Niet diabetes gerelateerd).


Vergoeding Podotherapie – Niet diabetes gerelateerd

Bij de meeste verzekeraars wordt het grootste gedeelte van podotherapie vergoed, wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hierbij vallen de vergoedingen voor podotherapie niet onder het eigen risico.
Waar u wel op moet letten is het feit dat sommige verzekeraars een totaalbedrag voor voetzorg hebben vastgesteld. Hierbij zijn dan ook andere voetzorgverleners ingedeeld zoals pedicures. Mocht u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling staan, zoek dit dan van tevoren goed uit om verrassingen te voorkomen.

In onderstaande tabel hebben we de meest gebruikte verzekeraars opgesomd. Hebt u toch vragen? Bel ons gerust: 077 397 1318Vergoeding Podotherapie – Diabetes gerelateerd

Mensen met Diabetes mellitus kunnen op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Mensen met diabetes en een zorgprofiel van 2 of hoger krijgen medisch noodzakelijke voetzorg vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Uw nota

De administratieve behandeling van nota’s hebben we uitbesteed aan Fa-med Amersfoort. Fa-med verzendt uw rekening en is verantwoordelijk voor het innen van de nota’s. Heeft u inhoudelijke vragen over het factuurbedrag, neem dan contact op met Podotherapie Hermanns. Wij voorzien u graag van aanvullende informatie. Heeft u andere vragen over uw nota, ga dan naar:

Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Telefoonnummer algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,90 per gesprek + uw gebruikelijke gesprekskosten).

Reactiemogelijkheid is gesloten