Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden podotherapie vanuit de aanvullende pakketten. Hierbij vallen de vergoedingen voor podotherapie niet onder het eigen risico. Waar u wel op moet letten is het feit dat sommige verzekeraars een totaalbedrag voor voetzorg hebben vastgesteld. Hierbij zijn dan ook andere voetzorgverleners ingedeeld zoals pedicures. Mocht u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling staan, zoek dit dan van tevoren goed uit om verrassingen te voorkomen.

In onderstaande tabel hebben we de meest gebruikte verzekeraars opgesomd. Om alles nog overzichtelijker te krijgen hebben we de zorgverzekeringen voorzien van sterretjes indien deze aanvullende pakketten hebben, die volledig steunzolen vergoeden.* vergoedt 1 paar steunzolen (incl. podotherapeutische onderzoek, afleverconsult en nacontrole)
** vergoedt 2 paar steunzolen  (incl. podotherapeutische onderzoek, afleverconsult en nacontrole)
*** vergoedt min. 3 paar steunzolen (incl. podotherapeutische onderzoek, afleverconsult en nacontrole)

Let op: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor de hoogte van uw vergoeding altijd uw eigen zorgverzekeraar.

Wat kosten steunzolen?

Bij nieuwe cliënten wordt allereerst een podotherapeutisch onderzoek  ingepland (60 minuten). Mocht blijken dat u verder geen behandeling nodig hebt of u wordt doorverwezen naar een andere specialist, dan worden alleen de kosten van het onderzoek gefactureerd (€ 71,57).  Mocht blijken dat u steunzolen nodig hebt, dan worden deze ook in rekening gebracht (€ 136,10). Aangezien steunzolen maatwerk zijn, wordt er normaal gesproken altijd een afleverconsult en een nacontrole ingepland om er zeker van te zijn dat we de beste zorg aan u leveren. Dit alles wordt bij ons als pakketprijs afgeleverd en kost € 274,97 (waarbij de behandeling € 138,87 en de steunzolen € 136.10 kosten). Wanneer u binnen 2 maanden een extra paar aangeschaft, gebeurt dit tegen reductieprijs (€ 109,00).

Bij bestaande cliënten wordt allereerst een jaarcontrole ingepland (30 minuten). Mocht blijken dat er geen verdere acties nodig zijn, dan worden alleen de kosten van het onderzoek gefactureerd (€ 37,76).  Mocht blijken dat u steunzolen nodig hebt, dan worden deze ook in rekening gebracht (€ 136,10). Aangezien steunzolen maatwerk zijn, wordt er normaal gesproken altijd een afleverconsult en een nacontrole ingepland om er zeker van te zijn dat we de beste zorg aan u leveren. Dit alles wordt bij ons als pakketprijs afgeleverd en kost € 248,60 (waarbij de behandeling € 112,50 en de steunzolen € 136,10 kosten). Wanneer u binnen 2 maanden een extra paar aangeschaft, gebeurt dit tegen reductieprijs (€ 109,00).

Wat kost een nagelbeugel?

Bij nieuwe cliënten wordt allereerst een podotherapeutisch onderzoek  ingepland (60 minuten). Mocht blijken dat u verder geen behandeling nodig hebt of u wordt doorverwezen naar een andere specialist, dan worden alleen de kosten van het onderzoek gefactureerd (€ 71,74).  Mocht blijken dat u een nagelbeugel nodig hebt, dan worden deze ook in rekening gebracht (€ 37,76 per nagelbeugel). Bij bestaande cliënten wordt een jaarcontrole ingepland van 30 minuten (€ 37,76) i.p.v. een podotherapeutisch onderzoek.

Wat kost een orthese?

Bij nieuwe cliënten wordt allereerst een podotherapeutisch onderzoek  ingepland (60 minuten). Mocht blijken dat u verder geen behandeling nodig hebt of u wordt doorverwezen naar een andere specialist, dan worden alleen de kosten van het onderzoek gefactureerd (€ 71,57).  Mocht blijken dat u een orthese nodig hebt, dan worden deze ook in rekening gebracht (€ 18,68 voor een kleine orthese tot € 41,95 voor een grote orthese). Bij bestaande cliënten wordt een jaarcontrole ingepland van 30 minuten (€ 37,76) i.p.v. een podotherapeutisch onderzoek.

Komt u voor een andere behandeling of hulpmiddel of hebt u toch nog vragen over de vergoedingen? Bel ons gerust 077 397 1318, we staan u graag ter dienst.

Kosten Diabetes gerelateerd

Mensen met Diabetes mellitus kunnen op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut. Mensen met diabetes en een zorgprofiel van 2 of hoger krijgen medisch noodzakelijke voetzorg vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Uw nota

De administratieve behandeling van nota’s hebben we uitbesteed aan Fa-med Amersfoort. Fa-med verzendt uw rekening en is verantwoordelijk voor het innen van de nota’s. Heeft u inhoudelijke vragen over het factuurbedrag, neem dan contact op met Podotherapie Hermanns. Wij voorzien u graag van aanvullende informatie. Heeft u andere vragen over uw nota, ga dan naar:

Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: callcenter@famed.nl
Telefoonnummer algemene vragen: 0900 – 0885 (tegen uw gebruikelijke gesprekskosten).

Reactiemogelijkheid is gesloten